ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์จาก Faculty of Transdisciplinary Sciences, Institute of Transdisciplinary Sciences, Kanazawa University

  • 28 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ส่งทีมนักศึกษา EE TU เข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน

  • 28 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล ข้อเสนองานวิจัยระดับดีมาก

  • 19 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

  • 7 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...