พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ รุ่นที่ 4

  • 3 เมษายน 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม ...