ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

  • 9 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

แนะแนวการเข้าร่วมศึกษา ในสถาบัน 42 Bangkok แก่นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มธ.

  • 8 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...