ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  • 24 สิงหาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอแสดงความยินดีแก่ ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)

  • 16 สิงหาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

กำหนดการซ้อม และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • 16 สิงหาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...