เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการ

คุณบุญเรือน กล่ำสุข

คุณบุญเรือน กล่ำสุข

Ms.Boonruan Klumsuk

 • เลขานุการภาควิชาฯ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3037
 • ห้อง 406 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
คุณณปภัช รัตนวิเชียร

คุณณปภัช รัตนวิเชียร

Ms.Napapat Rattanawichian

 • ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3071
 • ห้อง 406 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

ครูช่าง

คุณฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์

คุณฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์

Mr.Chatchai Surawattanaboon

 • นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3069
 • ห้อง 506 อาคารอำนวยการ
คุณชัชพล ก้านเพชร

คุณชัชพล ก้านเพชร

Mr.Chatchapol Kanpetch

 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3066
 • ห้อง 611 อาคารอำนวยการ
คุณธรรมชาติ ธรรมบุตร

คุณธรรมชาติ ธรรมบุตร

Mr.Thammachart Thammaboot

 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3070
 • ห้อง 601 อาคารอำนวยการ
คุณมงคล โรจนเสน

คุณมงคล โรจนเสน

Mr.Mongkol Rojanasen

 • นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3068
 • ห้อง 508 อาคารอำนวยการ
คุณสุริยะ เฉลิมบุญ

คุณสุริยะ เฉลิมบุญ

Mr.Suriya Chaloemboon

 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3074
 • ห้อง 507 อาคารอำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรี ไฉน กุณแจทอง

ว่าที่ร้อยตรี ไฉน กุณแจทอง

Acting Sub Lt. Chanai Kunjathong

 • นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 02-5643001-9 ต่อ 3165
 • ห้อง 509 อาคารอำนวยการ