Admission 1-2567

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 

รายละเอียดการรับสมัคร

- รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - วันจัทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  - วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  - วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

- เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2567

- สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3001-9  ต่อ 3071 

สมัครออนไลน์  คลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   คลิก

  • 17 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ดาวน์โหลดไฟล์: