3-1-2024 huawei ict-1

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ในรายการ Huawei ICT Competitions 2023-2024 จัดโดย HUAWEI ICT Academy เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2023 

โดยนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวัดความรู้ในครั้งนี้ 

1. ทีม SUDO ได้รับรางวัลอันดับ 2 ในสาย Computing เรื่องการใช้งาน openEUler และ openGauss สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายธรรมศาสตร์ ทองแกมแก้ว นายศุภกฤต นิธิเกตุกุล และนายธนบูรณ์ จิวริยเวชช์ โดยนักศึกษาในทีม SUDO นี้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิก ในเดือนมีนาคม 2567 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

2. ทีม KAP ได้รับรางวัลอันดับ 4 ในสาย Cloud, Big data และ AI สมาชิกในทีมประกอบด้วย สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายกิตติศักดิ์ สุดแดน นายอรรคพล เมืองฮาม และนายปริวรรต สวัสดิ์ชาติ 

โดยการแข่งขันรายการ Huawei ICT Competitions 2023–2024 นี้ เป็นการแข่งขันการวัดความรู้ทางเทคโนโลยีสามด้าน คือ Cloud, Network และ computing นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงาน ณ บริษัท Huawei ประเทศไทยต่อไป

  • 3 มกราคม 2567

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

3-1-2024 huawei ict-13-1-2024 huawei ict-113-1-2024 huawei ict-103-1-2024 huawei ict-93-1-2024 huawei ict-83-1-2024 huawei ict-73-1-2024 huawei ict-63-1-2024 huawei ict-53-1-2024 huawei ict-43-1-2024 huawei ict-33-1-2024 huawei ict-2