Supachai 19-9-2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) ขอแสดงความยินดีกับ
- นายวิษณุ กรัยจินดาภรณ์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 4
- นายธรากร สุขไทย นักศึกษาการฝึกสอนกีฬา ชั้นปีที่ 4
- นายวินิธา ผึ้งถนอม นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ผศ.ดร.สายรัก สอาดไพร คณะสหเวชศาสตร์

ร่วมกับ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
-นางสาวศิตาภรณ์ อเนกธนโรจน์กุล และนายจักรภัทร์ โชคชัยสิริ

ที่ผลงาน “อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลระดับดีเด่น เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท อีกทั้งยังได้รับรางวัล ข้อเสนองานวิจัยระดับดีมาก พร้อมทั้งโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรม "งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ" 2566 จัดโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • 19 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)