ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2566รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 4 ธันวาคม 2566สอบข้อเขียน 15 ธันวาคม 2566ประกาศราชื่อ 20 ธันวาคม 2566สมัครออนไลน์: http://graduate.engr.tu.ac.th/admis.../register_form.html...รายละเอียดเพิ่มเติม: https://shorturl.asia/YzsOHสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-5643001-9 ต่อ 3071

  • 12 ตุลาคม 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์จาก Faculty of Transdisciplinary Sciences, Institute of Transdisciplinary Sciences, Kanazawa University

  • 28 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ส่งทีมนักศึกษา EE TU เข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน

  • 28 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัล ข้อเสนองานวิจัยระดับดีมาก

  • 19 กันยายน 2566

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม ...