Admission 2565-2

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

- รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน - วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  - วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  - วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

- เปิดภาคการศึกษา สิงหาคม 2565

- สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-564-3001-9  ต่อ 3071  มือถือ 061- 0121043

สมัครออนไลน์  คลิก

ทุนการศึกษา  คลิก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศการรับสมัคร 

  • 22 กุมภาพันธ์ 2565

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์: