อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

อ.ดร.ยุทธนา จงเจริญ

Dr.Yutana Chongjarearn

  • 412-8
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3063
Education:
  • Ph.D.Electrical Engineering, Electronics and Computing ,University of Newcastle Upon Tyne, UK
    M.Eng.Electrical Engineering, Kasetsart University, Thailand
    B.Eng.Electrical Engineering, Kasetsart University, Thailand
Research area:
  • Electrical Machines and Drives/Power Electronics in Renewable Energy Systems