อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

Assoc.Prof.Dr.Weerachai Asawamethapant

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 412-6
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3173
Education:
  • Ph.D. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, Japan
    M.Eng. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, Japan
    B.Eng. (Electrical and Electornics Engineering), Chiba University, Japan
Research area:
  • Semiconductor Lasers, Photonic Integrated Circuits, Epitaxial Growth and Processing Technologies