อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

รศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

Assoc.Prof.Dr.Weerachai Anotaipaiboon

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-10
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3239
  • http://wa.ece.engr.tu.ac.th/
Education:
  • Ph.D. (Information Technology), Thammasat University
    M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA
    B.S. (Computer and Systems Engineering), Rensselaer Polytechnic Institute, USA
Research area:
  • Numerical Optimization, CNC Programming