อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

อ.วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

Wachira Promsaka Na Sakolnakorn

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-1
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3082
  • https://wachira.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • M.Eng. (Computer Science & Information Management), Asian Institute of Technology
    B.Eng. (Chemical Engineering), King Monkut's University of Technology Thonburi
Research area:
  • Information Management