อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

Asst.Prof.Dr.Taweesak Kijkanjanarat

 • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 412-5
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3059
 • http://taweesak.ece.engr.tu.ac.th
Education:
 • Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, USA
  M.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA
  M.Eng. (Computer Science), Asian Institute of Technology (AIT)
  B.Eng. (Electrical Engineering - Second Class Honours), Kasetsart University
Research area:
 • Computer Networks, Information Technology