อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

อ.สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

Surasak Phetmanee

  • -
  • อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 038-259050 ต่อ 3002
  • http://surasak.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • M.S. (Software Engineering), Chulalongkorn University, Thailand
    B.S. (Information Technology), Prince of Songkla University, Thailand
Research area:
  • Interest: Software Engineering, Software Testing, Software Process Improvement