อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

Asst.Prof.Dr.Supawat Supakwong

  • -
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-2
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3202
Education:
  • Ph.D. (Electrical Engineering) Imperial College London, UK
    M.S. (Electrical Engineering) University of Virginia, USA
    B.B. (Electrical Engineering) University of Virginia, USA
Research area:
  • Digital Signal Processing