อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

Asst.Prof.Dr.Supakit Prueksaaroon

  • อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 424-1
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3270
  • http://supakit.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • Ph.D. (Computer Engineer), King Mongkut's University of Technology North Bangkok
    M.Eng. (Computer Engineer), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
    B. Eng. (Telecommunication and Computer), King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
Research area:
  • High Performance Computing, Grid and Distributed Computing, Cloud Computing, Virtualization, Parallel and Distributed filesystem, Computer Administrator