อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

Asst.Prof.Dr.Supachai Vorapojpisut

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 412-1
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3054
Education:
  • D.Eng. (Control Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan
    M.Eng.(Electrical Engineering), Chulalongkorn University
    B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
Research area:
  • Control Engineering