อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

Assoc.Prof.Dr.Somchart Chokchaitam

  • -
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 408-6
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3051
Education:
  • D.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
    M.S. (Electrical Engineering), University of Rochester, USA
    B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
Research area:
  • Image Processing, Digital Signal Processing, Telemedicine