อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผศ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

Asst.Prof.Dr.Preeti Ovartchaiyapong

  • ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-9
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3067
Education:
  • Ph.D. (Solid State Physics), University of California, Santa Barbara, USA
    M.A. (Solid State Physics), University of California, Santa Barbara, USA
    B.S. (Engineering Physics), University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Research area:
  • Optics and Laser, Sensing, Solid-state Quantum Systems, MEMs, Microfabrications, Microelectronics, Control Engineering