อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

Dr.Pornrapeepat Bhasaputra

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 406-1
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3061
Education:
  • D. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of Technology
    M. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of Technology
    B.Eng. (Electrical Engineering), Thammasat University
Research area:
  • Power Systems, Energy Management