อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

Dr.Pongsak Mahachoklertwattana

 • -
 • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-5
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3229
Education:
 • Ph.D. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA
  M.S. (Electrical Engineering), The Ohio State University, USA
  M.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan
  B.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan
Research area:
 • Computational Electromagnetics and Applications, Microwave Technologies