อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

ผศ.ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

Asst.Prof.Dr.Piya Techateerawat

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 420-4
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3249
  • http://piya.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • Ph.D. (Computer Engineering), Royal Melbourne Institute of Technology, Australia
    B.Eng. (Computer Engineering), University of New South Wales, Australia
Research area:
  • Computer Network, Network Security and Wireless Sensor Network