อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

ผศ.ดร.พิศาล แก้วประภา

Asst.Prof.Dr.Phisan Kaewprapha

  • หัวหน้าภาควิชา
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9
Education:
  • Ph.D. (Electrical Engineering), Lehigh University, USA
    M.S. (Wireless Communication Engineering), Lehigh University, USA
    B.Eng. (Computer Engineering), Chiang Mai University, Thailand
Research area:
  • Wireless Sensor Network, Parallel Computing