อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ภัททิยา ทองเครือ

อ.ดร.ภัททิยา ทองเครือ

Dr.Pattiya Thongkruer

 • 423-1
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3188
Education:
 • - Ph.D. Electrical Engineering, Thammasat University, 2024
  - M.Eng. Industrial and Manufacturing Engineering, Asian Institute of Technology, 2015
  - B.Eng. Electrical Engineering, Thammasat University, 2013

  Awards and scholarships
  - Publication reward, Thammasat University, 2023
  - Graduate Scholarships from faculty of Engineering, Thammasat University,2018
  - His majesty the King’s Scholarship, 2013-2015
  - His majesty the King Bhumibol Adulyadej’s Scholarship, 2015
  - First class honor, 2013
  - Outstanding students (with highest GPA), 2009-2013
  - His majesty the King Bhumibol Adulyadej’s Scholarship, 2009
Research area:
 • - Power systems
  - Renewable energy
  - Electrical machine