อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

รศ.ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

Assoc.Prof.Dr.Paiboon Nakmahachalasint

 • -
 • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-7
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3048
 • http://paiboon.ece.engr.tu.ac.th
Education:
 • Ph.D. (Electrical Engineering), University of Florida, Gainesville, USA
  M.Eng. (Electrical Engineering), University of Florida, Gainesville, USA
  B.Eng. (Industrial Instrumentation), King Mongkut's Institute of Techonology Ladkrabang
Research area:
 • Power Electronics, Electric Drives, Electronic Circuits, Industrial Control