อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

Asst.Prof.Dr.Nutthaphong Tanthanuch

  • -
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 420-1
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3224
Education:
  • Ph.D. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
    M.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
    B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn University
Research area:
  • Gas discharge, Electric field calculation, Condition monitoring of high voltage equipment
Book: