อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

อ.ดร.ณัฐชนน ยงเสถียรโชติ

Dr.Nutchanon Yongsatianchot

 • 401- อาคารอำนวยการ
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ
Education:
 • - 2015 B.S. (Computer Science and Cognitive Science) Rensselaer Polytechnic Institute, USA
  - 2021 PhD. (Computer Science) Northeastern University, USA
Research area:
 • - Affective Computing and Affective Science
  - Artificial Intelligence
  - Human-Computer Interaction
  - Computational Model of Decision-Making and Emotion
  - Large Language and Multimodal Models

  Award/Scholarship
  - CHI (2023) Best Paper Award, ACIIW (2023) Outstanding Paper Award
  - DPST scholarships