อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ

รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ

Assoc.Prof.Dr.Nopadol Uchaipichat

  • -
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-11
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3187
Education:
  • Ph.D. (Medical Signal Processing), Napier University, UK
    M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology
    B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University
Research area:
  • Digital Signal Processing