อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

Asst.Prof.Dr.Nitikarn Nimsuk

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 408-3
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3056
Education:
  • Ph.D. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology, Japan
    M.Eng. (Physical Electronics), Tokyo Institute of Technology, Japan
    B.Eng. (Electrical and Electronic Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan
Research area:
  • Sensors and Actuators, Electronic Noses, Neural Networks, Pattern Recognition