อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.นาวิน สมญาติ

อ.นาวิน สมญาติ

Nawin Somyat

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 412-2
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3064
  • http://nawin.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • M.Sc. (Computer Science), University of Edinburgh, UK
    B.Eng. (Electrical & Electronic Engineering), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK
Research area:
  • Electronic and Computer Engineering