อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

Dr.Kanchana Silawarawet

  • รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-3
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3062
Education:
  • Ph.D. (Computer Engineering), Chulalongkorn University
    M.Sc. (Computer Sciences), Chulalongkorn University
    B.Eng (Computer Engineering), Siam University
Research area:
  • Networking, Embedded System and IoT