อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.จรี ไชยชาญ

รศ.ดร.จรี ไชยชาญ

Assoc.Prof.Dr.Jarree Chaicharn

 • -
 • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 420-3
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3253
 • http://jarree.ece.engr.tu.ac.th
Education:
 • Ph.D. (Biomedical Engineering), University of Southern California, USA
  M.S. (Biomedical Engineering) , University of Southern California, USA
  M.Eng. (Telecommunications), Asian Institute of Technology
  B.Eng. (Electrical Engineering), Khon Kaen University
Research area:
 • Biomedical Signal Processing, Circulatory Control in Sleep-Disordered Breathing