อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ชุมพล บุญมี

อ.ดร.ชุมพล บุญมี

Dr.Choompol Boonmee

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 408-5
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3034
Education:
  • D.Eng. (Information Science and Control Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
    M.Eng. (Electrical & Electronic System Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
    B.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan
Research area:
  • Computer Engineering