อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

Assoc.Prof.Dr.Charturong Tantibundhit

  • -
  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 412-8
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3213
Education:
  • Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University of Pittsburgh, USA
    M.S. (Information Science), University of Pittsburgh, USA
    B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University
Research area:
  • Speech Enhancement, Tonal-speech Perception, Signal Processing for Cochlear Implants, Pattern Recognition and Machine Learning