อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

อ.ดร.อัครวุฒิ ตาคม

Dr.Akkharawoot Takhom

 • 418-10
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 0-2564-3001-9 ต่อ 3239
Education:
 • Ph.D.Engineering and Technology, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat
  University, Thailand
  Ph.D.Knowledge Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST),
  Japan
  M.Eng.Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICTES), Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University, Thailand
  B.Sc.Information Technology, Mae Fah Luang (MFU) University, Thailand
Research area:
 • Semantic Web technologies
  Knowledge graph embedding
  Natural Language Processing