อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

Assoc.Prof.Dr.Songyot Nakariyakul

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 420-2
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3148
  • http://songyot.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie Mellon University, USA
    M.S. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie Mellon University, USA
    B.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA
Research area:
  • Feature Selection, Hyperspectral Image Processing, Pattern Recognition, Bioinformatics