อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์

อ.ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์

Dr.Sirisilp Kongsilp

 • -
 • อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์พัทยา
 • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
 • 038-259031
Education:
 • PhD (Computer Science) Asian Institute of Technology, Thailand
  M.Sci (Science Communication Networks and Services) Telecom SudParis, France
  M.Eng. (Computer Science and Software Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand
  B.Eng. (Software & Knowledge Engineering) Kasetsart University, Thailand
Research area:
 • Interest: Human-computer interaction (HCI), Virtual reality (VR), Augmented reality (AR), Software development