อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

รศ.ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

Assoc.Prof.Dr.Narin Watanakul

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-3
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3055
Education:
  • M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
    B.Sc. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
Research area:
  • Power Electronics, Power Systems, Energy Management