อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

รศ.ดร.ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

Assoc.Prof.Dr.Chanathip Namprempre

  • อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 4 ห้อง 418-8
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
  • 0-2564-3001-9 ต่อ 3063
  • http://chanathip.ece.engr.tu.ac.th
Education:
  • Ph.D. (Computer Science), University of California, San Diego, USA
    M.Eng. (Electrical Engineering and Computer Science), Massachusetts Institute of Technology, USA
    B.S. (Computer Science and Engineering), Massachusetts Institute of Technology, USA
Research area:
  • Cryptography, Computer and Network Security, Distributed Systems